Джими Дуранте (1964)
  • „Бъди добър към хората на пътя си към върха, защото ще ги срещнеш пак, когато слизаш.“