• „Понякога имам чувството, че съм излязъл от стаята, но съм оставил пишещата машина да работи сама.“