Проф. Джеф И. Ричардс (англ. Jef I. Richards) е американски специалист по рекламата, имащ научни звания по фотография и масова комуникация. Има публикации в разилчни специализирани издания, включително и книга, посветена на заблуждаващата реклама.


 • Въпреки все още да е вярно, че най-добрата реклама е тази от уста на уста, не трябва да изпускаме факта, че това може да бъде и най-лошата реклама.
  While it may be true that the best advertising is word-of-mouth, never lose sight of the fact it also can be the worst advertising.


 • Има толкова много отвратителни реклами, та чак ти става неудобно. Но не всички реклами са лоши. Някои от тях са всъщност доста посредствени.
  There's so much truly putrid advertising out there it's embarrassing. But not all advertising is bad. Some of it is really quite mediocre.


 • Краят на рекламата ли? Мисля, че го има в книгата "Откровения". Това е денят, когато всички хора навсякъде ще бъдат удовлетворени от своето тегло, коса, кожа, от своя гардероб или аромат.
  The Death of Advertising? I think that's in the book of Revelation. It's the day when people everywhere become satisfied with their weight, their hair, their skin, their wardrobe, and their aroma.


 • Считам, че "доверието" е един от най-сериозните проблеми, които предстои да се разгледат от интернет рекламодателите.
  I believe 'credibility' is one of the biggest issues yet to be addressed by Internet advertisers.


 • Творчеството е най-ценният актив на рекламната агенция, защото е най-редкият.
  Creativity is an advertising agency's most valuable asset, because it is the rarest.


 • Творчество без стратегия се нарича "изкуство". Творчество със стратегия, се нарича "реклама".
  Creative without strategy is called ‘art’. Creative with strategy is called ‘advertising’.


Външни връзки