Джеси Луис Джексън-старши (Jesse Louis Jackson, Sr., р. 1941) е американски активист за граждански права и баптистки пастор.


  • Животът ни придобива смисъл в борбата и в службата на нашите братя и сестри.
  • Когато гледаме някого отгоре-надолу, единствената причина за това е, че искаме да помогнем на този човек да се изправи.