Джеси Ан Бентън Фремънт (Jessie Ann Benton Frémont, 1824 - 1902) е американска писателка и политическа активистка.


  • Необяснимата радост е толкова завладяваща, че изглежда достатъчна, за да се примириш с неизбежното.