• „Писането е нещо толкова трудно, че често си мисля, че писателите, понеже са преживели ада на земята, няма да бъдат наказвани с нищо в отвъдното.“
  • „Фикцията разкрива истини, които действителността прикрива.“