• „Понякога светлината проблясва на най-невероятни места. Трябва само да гледаме в правилната посока.“