Jack Paar Up to Paar.jpg
  • „Имиграцията е най-искренният комплимент.“