• „Не пуши в леглото: пепелта, която после ще трябва да метеш, може да се окаже твоята собствена пепел.“