Джейн Гудол

английска приматоложка, антроположка и етоложка
  • „Някои хора са математици; други не са.“ — „В сянката на човека