• „Ако първият му роман е успех, писателят си купува нещо сериозно, свързано с писателската професия, което е символ на инвестиция и самочувствие — компютър, нов библиотечен шкаф, топчета хартия за писане… И задължително ново и по-голямо кошче за хартиени отпадъци.“