• „Политикът мисли за следващите избори, държавникът — за следващото поколение.“