• „Раят — това е да имаш американска заплата, китайски готвач, английска къща и японска жена. Адът — да имаш китайска заплата, английски готвач, японска къща и американска жена.“