Джеймс Дейл Дейвидсън

  • „Демокрацията е форма на управление, при която всеки получава това, което заслужава мнозинството.“