• Според мен възприемането на творческата дейност като нещо необичайно е огромна грешка.
  • Човекът става творец независимо дали е артист или учен, когато открие ново единство сред разнообразието на природата. Той прави това, откривайки прилика между неща, които преди е смятал за коренно различни... Творческото съзнание е съзнание, което открива неочаквани прилики.
  • Важно е учениците да носят малко бунтарско непочтително отношение в занятията си, те не са тук, за да боготворят онова, което е познато, но за да го подлагат на съмнение.
  • Никое общество не е имунизирано срещу заразяването на науката от покварата на властта и политиката
  • Знанието е едно безкрайно приключение в края на несигурността