Джакомо Казанова (Giacomo Casanova, 1725 - 1798) е италиански авантюрист и преводач. Името му е станало нарицателно за човек склонен към любовни похождения.

  • От неопитните момичета може много да се научи.

  • Винаги съвсем съзнателно съм считал себе си като главна причина за всичко хубаво и всичко лошо, което може да ме сполети. Поради това винаги съм можел да се чувствам като ученик на самия себе си и винаги съм бил готов да обичам учителя си...