Джаки Колинс (Jackie Collins; 1941-) британска писателка

  • „Половината от нашите грешки в живота идват от чувства там, където сме длъжни да мислим и от мисли там, където трябва да чувстваме.“
Уикипедия
Уикипедия разполага със статия за Джаки Колинс