Рене Декарт

френски философ, математик и физик
(пренасочване от Декарт)

Рене Декарт (фр.René Descartes, 1596 — 1650) е френски математик, философ и учен-енциклопедист.

Principia philosophiae, 1685


 • Всеки проблем, който разреша, става правило, което впоследствие ми помага да реша други проблеми.


 • За този, който иска да усъвършенства своя ум, по-важно е да размишлява от колкото да заучава. • Математиката познава много изкусни изобретения, които могат да бъдат полезни както за задоволяване на желаещите да се учат, така и за развитието на всички знания, облекчавайки труда на човека.


 • Мисля, следователно съществувам!
  Cogito ergo sum!


 • Надеждата – това е стремление на душата да убеди себе си в това, че желаното се сбъдва... Страхът – това е склонност на душата.


 • Надявам се, че хората, ръководени от своят природен здрав смисъл, съдят по-правилно, отколкото вярващите само в стариини книги.


 • Няма нищо, което да е толкова отдалечено от нас, че да не можем да го достигнем, или пък да е така спотаено, че да не можем да го открием…


 • Отчаяние – това е страх без надежда.


 • Повечето книги са така написани, че след прочитането на няколко пасажа и разглеждането на няколко картинки, вече знаеш цялата информация в тях. Всичко останало, което се съдържа в тези книги е само за запълване на хартията.


 • Разум – това е увеличителното стъкло, което, възпламенявайки, самото то остава хладно. • За да достигнем до истината в живота, трябва да отхвърлим всичко, на което са ни научили и да изградим наново цялата си система от познания.