• Истинското приятелство идва, когато мълчанието между двама души е приятно.