Дезмънд Мпило Туту (англ. Desmond Mpilo Tutu, р.1931 - 2021) е бивш англикански архиепископ на Кейптаун (първият чернокож епископ в ЮАР), борец срещу апартейда. Лауреат на Нобелова награда за мир (1984).


  • Противопоставям се на това: на насилието на тези, които искат да запазят една несправедлива система, и на насилието на тези, които искат да я разрушат.


  • Надявам се, че работата на комисията ще отвори рани, за да ги почисти, и така да ги предпази от загнояване. Не можем да бъдем повърхностни и да кажем, че миналото е погребано, защото няма да бъде погребано и ще ни преследва. Истинското обединение не е евтино, защото почива на опрощението, което е скъпо. Опрощението от своя страна зависи от разкаянието, което почива на осъзнаването на грешните постъпки, и по този начин на разкриването на истината. Човек не може да прости това, което не знае… — от речта на Туту по повод назначаването му за председател на Комисията на правдата и обединението на 30 ноември, 1995


  • Искам правителството сега и завинаги да знае, че аз не се страхувам от него… Няма нищо, което правителството би могло да направи, за да ме спре, да правя това, …в което вярвам, че Бог иска от мен… Не мога да го променя. Когато виждам несправедливост, не мога да остана безучастен.


  • На нашия африкански език казваме, че една личност става личност чрез други личности. Аз не бих знаел, какво трябва да представлявам като човешко същество, ако не го бях научил от други човешки същества. Ние сме създадени за една фина мрежа от връзки, от зависимости. Трябва да се допълваме взаимно. Всичко би било ужасно погрешно, ако нарушим този основен закон на нашето съществуване. Дори и най-силната нация не е напълно самостоятелна.