• „Да не умееш нищо, и да се нуждаеш от всичко — това е коренът на почти всички престъпления.“