Даме Груев

Български революционер и национален герой
(пренасочване от Дамян Груев)

Дамян Груев (18711906), по-известен като Да̀ме Груев, е български революционер от ВМОРО.

  • Мислихме да създадем организация по образеца на революционната организация в България преди освобождението, да действаме по примера на Ботев, Левски, Бенковски и др.
  • Ние сме българи и всякога работим и ще работим за обединението на българщината. А всички други формули са етап за постигане на тая цел. Не е дошъл обаче момента, нито е наближил за решение на нашия въпрос, затова няма място за препирни и приказки от подобен род.
  • Понеже сръбската пропаганда вече беше захванала да действува в Македония и ние поради това бяхме се сепнали и мислехме, че трябва да се побърза да се тури на дневен ред идеята за освобождението на Македония, преди да успее сръбската пропаганда да се засили и да раздроби народа.