• „Животът е сън? Безсънието не е ли по-често.“ — „Жизнь — сон? Не чаще ли бессонница?“