Глория Коупленд

  • „Печелещият никога няма да каже: 'Това е само игра'.“