• „Достойнствата на карате — това са благоразумието и смиреността.“