• „Журналистика — това е, когато се съобщава 'Сър Джон почина' от хора, които не са и подозирали, че лорд Джон е живял.“