Гершон Легман (англ. Gershon Legman, истинско име George Alexander Legman, 1917-1999) е американски социален критик и фолклорист. Родителите му са еврейски емигранти в САЩ от Централна и Източна Европа.


 • Правете любов, а не война! — думи, изречени за пръв път на лекция в Университета на Охайо през 1963 г. и превърнали се девиз на антивоенното движението от 60-те години на 20-ти век
  Make love - not war![1][2]


 • Вярвам в личната и ярка индивидуалност и във формирането на стойностни преценки. Това не е модерно сега, но е единствената оговорна позиция.
  I believe in a personal and intense style, and in making value judgements [sic]. This is unfashionable now, but is the only responsible position.[3]


 • Убийството е престъпление. Изобразяването му не е. Сексът не е престъпление. Изобразяването му е.
  Murder is a crime. Describing murder is not. Sex is not a crime. Describing sex is.[4]


 • Считам сексуалната любов за основна мистерия и основна реалност на живота.
  I consider sexual love the central mystery and central reality of life.[5]


 • Всеки мъж, който не може да намери, каквото търси, и сред хиляда жени, всъщност си търси момче.
  Any man that can't find what he is looking for in a thousand women is really looking for a boy[6][7]


Източници
 1. Gershon Legman, Anthologist of Erotic Humor…, The International Herald Tribune, Mar. 15, 1999
 2. Dudar, H., "Love and death (and schmutz): G. Legman's second thoughts," Village Voice, May 1, 1984, pp. 41-43.
 3. Nasso, C., G(ershon) Legman. In C. Nasso (Ed.), Contemporary authors (Rev. ed.), vol. 21/24, Gale, 1977, pp. 525-526
 4. Legman, G., "Love and Death: A Study in Censorship", (1949)
 5. Nasso, C., G(ershon) Legman. In C. Nasso (Ed.), Contemporary authors (Rev. ed.), vol. 21/24, Gale, 1977, pp. 525-526
 6. The Iron Gate
 7. TheGucciSlut