Проф. Георги Фотев, социолог

  • „Ние можем да искаме и да получим само от Бог. Никой друг не дава.“ (пред в. „Труд“; 2005)