Георги Парцалев

български актьор

Георги Иванов Парцалев (1925 – 1989) е български театрален и филмов актьор.


  • Смехът е сериозно нещо, не можем да накараме хората да се смеят на глупости.


  • Имам да спя още 10 минути и идвам.


  • Ще почака, ще почака, пък ще си отиде. То си има едно време, дето човек трябва да си го изчака.


  • И много, много няма да ги разпитвате. Че възрастните като ги питаш много и почват да лъжат.