Георгий Александров

  • "За много насекоми, човекът е безполезен."
  • "Планирайки рискована операция, помни, че не си Джеймс Бонд."
  • "Афоризмът е такава мисъл, която може да помогне на някого."
  • "Нищо не е по-сложно от простотата." — "Сложнее простоты ничего не бывает."
  • "Обява: "Импотентен търси работа като проститут." — Объявление: "Импотент ищет работу проститутом."
  • "Тъпата музика реже уши." — "Уши режет тупая музыка."