Гай Пиърс (англ. Guy Pearce, р.1967) е австралийски актьор и музикант, роден в Англия. Известен е с ролите си в "Мементо", "Приключенията на Присила", "Речта на краля" и др.


 • Утре ще имам различен отговор на това, което правя днес.
  I'll have a different answer tomorrow that I do today.


 • Много хора може би ще ме намразят загдето казвам това, но един от най-непредпочитаните видове музика, които избягвам, е музиката от мюзикъли.
  A lot of people are going to hate me for saying this, but one of my least favorite kinds of music, or the kind of music that I feel I've so got out of my system, is musicals music.


 • Израснал съм, правейки мюзикъли. Нaправил съм толкова много мюзикъли в живота ми, че вече гледам да се оттърва от тях. Но, аз със сигурност ще бъде отворен за тях.
  I grew up doing musicals. I've done so many musicals in my life, I kind of got them out of my system. But, I certainly would be open to them. Rocky Horror Show is a big favorite of mine.


 • Аз винаги гледам на филмите като на истински истории с истински хора в реални ситуации. Ето защо полагам всевъзможни усилия да нарекат някого "добро момче" или "лошо момче", защото мисля, че всички ние имаме потенциал да прави добри неща и имаме потенциала да прави лоши неща.
  I always look at films as real stories with real people in real situations. That's why I struggle with the whole notion of calling someone the 'good guy' or the 'bad guy,' because I think we all have potential to do good things and all have the potential to do bad things.