Войцех Бартошевски

  • Животът е вглеждане в различни огледала в търсенето на собственото си лице.