Владислав Константинов Икономов (1938 – 2014) е български режисьор и сценарист.


  • Сериозността на един филм не зависи само от форма̀та и парите. Телевизионните филми имат огромна сила и въздействие.
Уикипедия
Уикипедия разполага със статия за Владислав Икономов