Владимир Набоков

руско-американски писател

Владимир Набоков (18991977) e американски писател от руски произход.


  • Аз съм американски писател, роден в Русия, получил образование в Англия, където изучавах френска литература, преди да се преселя в Германия на 15 години....Главата ми говори на английски, сърцето ми-на руски и ухото ми-на френски.
    Я американский писатель, рожденный в России, получивший образование в Англии, где я изучал французскую литературу перед тем, как на пятнадцать лет переселиться в Германию. …Моя голова разговаривает по-английски, мое сердце — по-русски, и мое ухо — по-французски.


  • Литературата не е родена в деня, в който едно момче е изтичало, викайки «Вълк! Вълк!» от неандерталската гора, гонено по петите от големия сив вълк: литературата се ражда в деня, когато момчето е изтичало, викайки «Вълк! Вълк!», а след него е нямало никакъв вълк.


Уикипедия
Уикипедия разполага със статия за Владимир Набоков