Владимир Лвович Леви

  • Стреми се преди всичко да разбираш, и на второ място — да бъдеш разбран.