Уикипедия
Уикипедия разполага със статия за Вилхелм Райх

Вилхелм Райх (1897 - 1957) е австро-американски психоаналитик и биолог.


 • Сексуалната енергия е тази, която управлява структурата на човешките чувства и мисли. — „The Sexual Revolution“ (1936)
  It is sexual energy which governs the structure of human feeling and thinking.
 • Общо взето, това е само обобщение на факти, които в изолираните им прояви, са ни били известни от доста време:
  1. Човечеството е биологически болно
  2. Политиката е ирационалната социална проява на тази болест
  3. Каквото и да се случва в социалния живот, активно или пасивно, доброволно или не, се детерминира от структурата на човешките маси.
  4. Структурата на характерите се формира от социо-икономически процеси и закотвя и възпроизвежда тези процеси. Биопатичната характерова структура на хората е, ако щете, вкаменяването на авторитарните процеси в историята. То е биофизичната репродукция на масовото потисничество.
  5. Човешката структура е анимирана от протипоставянето между интензивното влечение към, и страхът от свободата.
  6. Страхът от свободата на човешките маси и представен чрез биофизическата скованост на организма и от сковаността на характерите.
  7. Всяка форма на социално лидерство е просто социалното представяне на една или друга страна на структурата на човешките маси.
  8. Въпросът не е във Версалският мирен договор, нито в нефтените кладенци на Баку, нито пък в два-три века капитализъм, въпросът е в 4-6 хилядолетия на авторитарна механистична цивилизация, която е развалила биологическото функциониране на човека.
  9. Интересът в пари и власт е заместител на непостигнато щастие в любовта, базирано на биологическата скованост на човешките маси.
  10. Потискането на естествената сексуалност на децата и юношите е база за оформянето на човешка структура по начин, който създава човешки маси доброволно подкрепящи и пресъздаващи механистичната авторитарна цивилизация.
  11. В момента тече процеса на елминирането на резултатите от хилядолетно потисничество.
   — „Масовата Психология на Фашизма“ (Massenpsychologie des Faschismus, 1933), стр. 352-353