Виктор Канинг (1911—1986), английски писател

  • Девалвацията не е нищо друго, освен укриване на задължения.