Вергилий

древноримски поет

Публий Вергилий Марон (Publius Vergilius Maro; 70–19 пр.н.е.) е древноримски поет.

 • Ако може да се сравни малкото с голямото.
  Si licet parva componere magnis.
 • Боговете са решили друго.
  Dis aliter visum.
 • Виждам следите на някогашен огън. — на някогашна любов
  Agnosco veteris vestigia flammae.
 • Времето ражда нов ред.
  Saeculorum novus nascitur ordo.
 • Всеки го очаква неговия ден.
  Stat sua cuique dies.
 • Всеки има своето увлечение.
  Trahit sua quemque voluptas.
 • Възпявам военните подвизи на героя. — от началото на „Енеида“
  Arma virumque cano.
 • Вълкът не се грижи за броя на овцете.
  Lupus non curat numerum ovium.
 • Вълна, от която няма връщане.
  Irremeabilis unda.
 • Върви мълвата по градовете и бързо набира сили.
  It fama per urbes viresque acquirit eundo.
 • Гладът е лош съветник.
  Malesuada fames.
 • Годините отнасят всичко, дори спомена.
  Omnia fert aetas animum quoque.
 • Голям дял в това имам и аз. — от „Енеида“
  Quorum pars magna fui.
 • Гонят от кошерите на търтеите ленивото ято.
  Ignavum fucos pecus a praesepibus arcent.
 • Друг получи почестите.
  Tulit alter honores.
 • Ето проблемът, ето в какво е трудното.
  Hoc opus, hic labor est.
 • Започва се от Юпитер. — тоест от най-важното
  Ab Iove principium.
 • Змия в тревата. — скрита опасност
  Angius in herba.
 • Избирайки боговете си, ние избираме съдбата си.
 • Както и да е, аз се страхувам от данайците, дори и когато поднасят дарове.
  Quidquid id est, timeo Danaos et dona ferentes.
 • Любовта побеждава всичко, да се покорим и ние на любовта!
  Omnia vincit amor et nos cedamus amori.
 • Навикът, получен на млади години, означава много.
  In teneris consuescere multum est.
 • Не обича много хора справедливият Юпитер.
  Pauci, quos aequus amavit Iuppiter.
 • Не се покорявай на бедата, а върви смело срещу нея!
  Tu ne cede malis, sed contra audentior ito!
 • Не се предавай пред нещастието.
  Ne cede malis.
 • Не се срамувам да кажа онова, за което не се срамувам да мисля.
 • О, ако Юпитер ми върнеше предишните години!
  O mihi praeteritos referat si luppiter annos.
 • О, жестока любов, защо измъчваш сърцата на хората?
  Improbe amor, quid non mortalia pectora cogis?
 • По едно престъпление съди за всички останали
  Ab uno crimine disce omnes.
 • Проклета жажда за злато.
  Auri sacra fames.
 • Разпространявайки се, мълвата набира сила.
 • Съдбата помага на смелите.
  Audaces fortuna juvat.
 • Така вървят към звездите. — пътят на славата
  Sic itur ad astra.
 • Треперя, разказвайки за това.
  Horresco referens.
 • Трудностите предстоят.
  Graviora manent.
 • Трудът побеждава всичко.
  Labor omnia vincit.
 • Упоритият труд преодолява всичко.
  Labor improbus omnia vincit.