• Най-голямата политика в света е проститутка. В английският парламент пише «Няма вечни приятели, има вечни интереси». Тук е важно да се каже: не «непротивоконституционствувайте», а «непроституционствувайте». Аз не съм съгласна с Дарвин. Защото не видях нито една маймуна да стане човек, но човекът стана маймуна.
  • Аз обаче не съм съгласна с Дарвин. Защото не видях нито една маймуна да стане човек, но човекът стана маймуна. — пред в. „24 часа“, 05.2006