Венко Александров

Венко Александров е български депутат.

  • Парламентаристът често върши повече работа от дипломата. — пред в. „Политика“