Вацлав Хавел

чешки писател, драматург, правозащитник и политик

Вацлав Хавел (Václav Havel, 1936 - 2011) е чешки драматург и политик, последен президент на Чехословакия и първи президент на Чехия.


  • Аз съм за политическа система, основана на гражданина и на неговите основни граждански и човешки права в тяхната универсална валидност, следователно и в тяхното всеобщо равенство. Благодарение на това, принадлежащият към една или друга раса, към този или онзи народ, пол или религия няма право да бъде облагодетелстван с по-големи права пред останалите. С други думи, аз съм за това, което се нарича гражданско общество.
от книгата „Летни размишления“ — "За „националния принцип“"


  • Суверенитетът на общината, на региона, на народа, на държавата и всеки друг суверенитет има смисъл само тогава, когато произтича единствено от действителния, тоест от човешкия суверенитет, чийто политически израз е гражданският суверенитет.
от книгата „Летни размишления“ — "За „националния принцип“"