• Болшинството би издържало всичко, освен малцинството.
    Большинство выдержит всё, кроме меньшинства.
  • Акселерация е когато умират, преди да са успели да се родят.
    Акселерация — это когда умирают, не успев родиться.