• Когато антропологът го попитал как индианците са наричали Америка преди идването на белите, индианецът отговорил просто: «Наша».