Българска комунистическа партия

  • „Българската комунистическа партия винаги е права дори когато греши.“ — Младен Исаев