• Нека всеки човек насочи първо себе си към това, което е правилно, и едва тогава да учи другите.


  • Хората дори не подозират, че на всички тях им е съдено да умрат. Ала тези, които знаят това, веднага прекратяват разприте.


  • Ако в битка някой победи хиляда пъти по хиляда врагове, а друг победи самия себе си, то измежду двамата, именно вторият е най-великият завоевател. Победата над собственото "аз" е по-добра от победата над всички други хора. Никой не може да превърне в поражение победата на човека, който е превъзмогнал себе си.


  • Не вървете след никого, вървете само след себе си.


  • Можеш да направиш две грешки по пътя към истината: да не го извървиш целия, или въобще да не тръгнеш по него.


  • Не вярвайте на нищо, независимо къде сте го чели или кой го е казал, дори аз да съм го казал, освен ако то не е в съгласие с вашия собствен здрав разум и ум.


  • Да гледаш раждането и смъртта на съществата е все едно да гледаш движенията в някакъв танц. Животът е като проблясък на светкавицата в небето, преминава надолу като порой по стръмна планина.


  • Всичко това, което сме ние, е резултат от мислите, които сме имали.


  • Каквито и думи да изречем трябва да бъдат подбрани с внимание, хората ще ги чуят и ще бъдат повлияни от тях за добро или лошо.


Уикипедия
Уикипедия разполага със статия за Буда