• Голямата разлика между платения секс и този без пари е, че платеният излиза по-евтино.
  • От всички професии, най-голяма заслуга за укрепването на американското семейство има проституцията.