Бранислав Нушич (сръб.Бранислав Нушић, 1864-1938) е сръбски юрист и дипломат, писател, сатирик и комедиограф от влашки произход.


 • Аз мисля, че изобщо е излишно да се пише предговор към автобиография. Ако човешкият живот има някакъв предговор, той е от такова интимно естество, че за него изобщо не се пише.из предговора на "Автобиография"


 • Преди време срещу мене бяха започнали цяла хайка. Всичко живо, което беше хванато от крастата да пише, започваше да се чеше о мене и аз бях станал нещо като домашно упражнение за всички ония, които, разбира се, започваха своите литературни упражнения с критика. Всички те доказваха шумно, че у мене няма нито духовитост, нито талант. След като ми създадоха по тоя начин известна репутация на човек, лишен от духовитост и от талант, започна да се шушука, че тая репутация била достатъчна квалификация за мен да бъда избран за член на Академията на науките и изкуствата и че всеки момент вече мога да очаквам това да стане. И тъй като всеки академик е длъжен да си напише автобиография, то аз реших да събера, докато е още време, материалите за своята. Защото на нашите академици за тази работа са им необходими по няколко години, а има и такива, които така си и умират, без да довършат това толкова велико и важно дело, поради което днес нищо не знаем нито за техния живот, нито за научната им дейност. Ето от тия съображения се ръководех, когато започнах да пиша тая книга.из предговора на "Автобиография"


 • Трима из една душа поехме ние още от първия миг след моето раждане пътя на живота. Когато за първи път съм се засмял в майчините скути, от тоя смях съм се родил аз и съм поел своя път в живота; когато за пръв път в майчините скути сянка на грижа е легнала на челото ми, от тая грижа съм се родил пак аз и съм поел своя път в живота; когато за пръв път в майчините скути съм заплакал, от тоя плач съм се родил пак аз и съм поел своя път в живота.из предговора на "Автобиография"


 • Често добродетелта е много по-голяма слабост, отколкото всеки друг недостатък.из предговора на "Автобиография"


 • Бракът е книга, която с радост се чете в първото издание, по-рядко във второ, а когато поради давност се превърне в класика, губи всякаква стойност.


 • Бракът е една от малкото исторически прояви, при които завоевателят се подчинява на победения.


 • Бракът е препоръчано писмо, обикновено адресирано неправилно, което е интересно само докато е затворено.


 • Бракът е договор, при които щом веднъж в живота човек каже "Да", се задължава да го повтаря цял живот.


 • В любовта най-опасното нещо са отсъствията.


 • Първата любов е опасна само когато е последна.


 • Истината често е по-непостоянна от заблудата.


 • Моята сестра няма ябълка, но аз имам ножче!