• Ако сте обречени на успех, примирете се с това.
    Если вы обречены на успех, смиритесь с этим.