• Публицистиката се бори със старите предразсъдъци с помощта на съвременни.