• Една жена винаги би оценила друга по заслуги, а още повече две жени — трета.